♥دنیـــــآی دخـــتـــــرونــه من♥
link
daily
categ
designجمعه 18 تیر 1395 - 20:41

تـــــــــــو امّـــــــــــآ نیـــــآمــــــدیــــــــ♥♥
- نظرات (1)

امروز جمعه است..

جمعه ها پی درپی میگذرند

آقا جان

می بینی غیرت را؟

غیرت مردان سرزمینم،مردان مسلمان سرزمینم ،نم کشیده!!

زنان راچطور؟؟!

میبینی بی حیایی را؟!؟

میبینی چگونه خودرا در صحنه دنیا به نمایش گذاشته اند؟

میبینی کودکان را میکشند؟

میبینی عمه را اذیت میکنند؟

میبینی ؛میدانم میبینی

پس کجایی...؟

ماهنوز منتظر صدایی هستیم که ازمکه به گوش رسد

صدایی که گوید:

مـــن مـــهـــدی فـــاطـــمــــه ام
پشتیبانی