♥دنیـــــآی دخـــتـــــرونــه من♥
link
daily
categ
designشنبه 7 آذر 1394 - 17:48

شوکران و شعله{کتاب هنوز اول عشق است}
برچسب‌ها: محمد رضا ترکی، هنوز اول عشق است، دنیای دخترونه من
- نظرات (1)

یک نفر

ازمیان شعله های بی امان

گذشت


یک نفر 

جام شوکران کشید و

از جهان گذشت


یک نفر

بوسه زدبه دار خویشتن

سرخ روی

مثل عاشقان گذشت


یک نفر...

یک نفر...

ازمون تو برای من

کدام شوکران و شعله

یاکدام تهمت است...؟!

برگرفته از وبلاگ دنیای دختر ونه من

آی عشق

از میان شعله های تو

چگونه می توان گذشت؟
پشتیبانی