♥دنیـــــآی دخـــتـــــرونــه من♥
link
daily
categ
designسه‌شنبه 21 مهر 1394 - 15:35

گمان
- نظرات (1)

گمان می برم که اگر خداوند

صد هزار گونه خنده می آفرید

اما رسمِ اشک ریختن را نمی آموخت،

قلب حتی تابِ دَه روز تپیدن را هم نمی آورد!

 نادر ابراهیمی
پشتیبانی